Installation av TVIP S-Box

Instruktioner för att få in dina kanaler på din TVIP S-Box.

Installation av TVIP S-Box

Efter du har följ dessa instruktioner så ska du även aktivera TVIP S-Boxens MAC address. Mer information om hur du aktiverar MAC adressen längre ner på sidan.

1. Koppla in din TVIP S-Box.
2. Välj språk och tidzon.
3. Första gången du startar din TVIP S-Box så frågar den dig om du vill uppdatera till senaste mjukvaran. Du ska helst välja att uppdatera boxen.
4. Klicka på Settings.
5. Välj Network.

Installation av TVIP S-Box

6. Skriv ner MAC adressen som finns på Network. Efter du har köpt ett IPTV abonnemang från oss, vänligen maila in MAC adressen till oss. Vi behöver den för att aktivera din TVIP S-Box.

När du ansöker om ett gratis prov hos oss, vänligen, skriv in din MAC adressen i formuläret.

7. Välj T (i vänstra menyn).

8. Ändra alla inställningar till nedanstående inställningar

Installation av TVIP S-Box

Stream Source:Multicast
UDPXY Server:
MPEG-TS Buffering, msec:5000
DVR Storage:No storage
Timeshift storage:Internal storage
Auto-timeshifting:Off
Content Source:Web Portal

Installation av TVIP S-Box

9. Tryck på Setup Web portal. Tryck på den och ställ in följande inställningar:

Portal URL: Länken får du via email. Vänligen, kolla ditt mail.
Portal Manager:Off
Use Web portal:Whole System
API Mode:MAG eller GSTB om du inte hittar MAG

10. Tryck på  Apply.

YouTube video för hur man installerar TVIP S-Box

Det är enkelt att installera en TVIP S-Box. Denna YouTube video visar hur du går till väga.

Aktivera din TVIP S-Box

För att komma igång med dina kanaler så måste du aktivera TVIP S-Boxens MAC adress. After du beställt ett IPTV kanalpaket från oss, vänligen, maila in din MAC adress till oss.

Ifall du sökt ett gratis provkonto, vänligen glöm inte att skriva in din MAC adress i vårt formulär.

HDMI Auto Framerate

Vissa nyare TV apparater kan inte synkronisera Uppdateringsfrekvens (Hertz/FPS) med TVIP S-Boxen. Såhär fixar du den

1. Gå till Settings.
2. Välj Display.
3. Ändra HDMI Auto Framerate till ON.