Installation av MAG box

Installation av MAG box

1. Gå till Settings.

Installation av MAG box

2. Gå till System Settings.

Installation av MAG box
3. Gå ner till Software Update.

Installation av MAG box

Tryck på OK sedan den Röda knappen för att uppdatera mjukvaran. Därefter, vänligen vänta ca 5 min till uppdateringen är avslutad och boxen startat om.

Vi rekommenderar starkt att du uppdaterar mjukvaran.

ℹ️ Har du en MAG256 (och även senare MAG modeller)? Vänligen, hoppa över steg nr 3. Din MAG256 automatiskt uppdaterar mjukvaran.

4. Gå till Settings sedan System Settings.

Efter uppdateringen av mjukvaran ska du igen till Settings -> System Setttings.

5. Gå till Video och ändra till 1080p och 1920×1080. Tryck på OK och gå tillbaka.

ℹ️ Har du en MAG256 (och även senare MAG modeller)? Vänligen, hoppa över steg nr 5. Din MAG256 känner vilken kabel är inkopplad.

6. Gå till Servers.

Installation av MAG box
7. Gå till General.

Installation av MAG box

Skriv in pool.ntp.org. Tryck på OK och för att gå tillbaka.

Installation av MAG box
8. Tryck på Portals.

9. På Första portalen skriver du in detta

Portal Name: Svenska_kanaler
Portal URL: URL:en får du via email. Vg, kolla ditt email.

Installation av MAG box

Du behöver inte fylla i något för portal nr 2. Tryck på OK för att spara och gå tillbaka.

10. Gå till Advanced Settings och ändra tidszon till Europe/Stockholm för att få EPG att fungera. Tryck på OK För att spara.

Installation av MAG box

11. Gå tillbaka huvudmenyn, och då kommer din TV box att fråga dig om den ska starta om. Vänligen, starta om din MAG box.

12. Ändra Buffer Size från 0 till 15, men först ska du till Settings -> Advanced Settings.

Installation av MAG box
Tryck på OK när du är klar.

Nu kommer du in till Svenskakanaler:s Portal, och då kan du börja titta på dina kanaler.

För dig som ansökt om ett provkonto
Vänligen, aktivera din MAC adress som står på undersidan av din MAG box. MAC adressen ska du ange när du ansöker om ett provkonto.